• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นำโดย นางสมใจ สอนไว และคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน (นว.เกมส์) ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่อนุชา ประเสริฐบำรุง (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ) มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้