• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา

ได้รับการสนับจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน คณะครูโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ทำให้กิจกรรมวันเด็กสนุกสนาน