• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เพื่อให้สภานักเรียนเป็นตัวแทน