• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา นำโดย ท่าน ผอ.อดิเรก คำเป็กเครือ และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดการประเมินความดีความชอบข้าราชการครู ตามเกณฑ์การประเมินฯ 13 ตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562