• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พระบรมมหาราชวัง อ.กุยบุรี จ.น่าน edit-

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พระบรมมหาราชวัง อ.กุยบุรี จ.น่าน edit-

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562