• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2561 รุ่นที่9

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2561 รุ่นที่9 โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกิจกรรม