• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

การจัดอบรมอาสาจราจร สารวัตรนักเรียน

การจัดอบรมอาสาจราจร สารวัตรนักเรียน โดยมีวิทยากร เจ้าหน้าที่ตำรวจพบพระ