• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่การสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่3101 กอ.รมน.ภาค3ส่วนแยก1

เมื่อวันที่20-21 มิถุนายน ร้อยตรียิ่งยศ จันทร์ชู หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่3101 กอ.รมน.ภาค3ส่วนแยก1 เข้าฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ให้กับนักเรียนห้วยน้ำนักวิทยาจำนวน150คน โดยมีท่านผอ.อดิเรก คำเป็กเครือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้