• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commerce) ตามโครงการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพพื้นฐานในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา นำโดย ท่าน ผอ.อดิเรก คำเป็กเครือ พร้อมคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commerce) ตามโครงการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพพื้นฐานในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณครูทศพล แสงอ่อน และคุณครูธนิตา แป้นจาก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้