• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

กิจกรรมอบรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักตัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก กรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา นำโดย ท่าน ผอ.อดิเรก คำเป็กเครือ พร้อมคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักตัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม