• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทรศัพท์ 0932367020 โทรสาร -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา