• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ร่วมต้อนรับมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยออกค่ายจิตอาสาและมอบของให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา

ท่านผอ.อดิเรก คำเป็กเครือได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาร่วมต้อนรับมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยออกค่ายจิตอาสาและมอบของให้กับนักเรียน