• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า2 กีฬาเพื่อสุขภาพ จิตใจ และความสัมพันธ์อันดียิ่ง