• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน

 


นักเรียน อนุบาล และ ประถม


นักเรียน มัธยมต้น
 

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  SchoolMIS DMC 10 มิย. 61 - ปัจจุบัน
ชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด
อ.2/1 16 13 29 16 13 29
อ.2/2 16 11 27 16 11 27
อ.3/1 13 17 30 13 17 30
อ.3/2 14 13 27 14 13 27
ป.1/1 7 20 27 7 20 27
ป.1/2 15 10 25 15 10 25
ป.1/3 11 4 15 11 4 15
ป.2/1 13 14 27 13 14 27
ป.2/2 16 8 24 16 8 24
ป.2/3 12 12 24 12 12 24
ป.3/1 8 15 23 8 15 23
ป.3/2 9 10 19 9 10 19
ป.3/3 7 12 19 7 12 19
ป.4/1 12 18 30 12 18 30
ป.4/2 26 7 33 26 7 33
ป.4/3 6 11 17 6 11 17
ป.5/1 8 18 26 8 18 26
ป.5/2 16 14 30 16 14 30
ป.5/3 2 6 8 2 6 8
ป.6/1 14 8 22 14 8 22
ป.6/2 16 9 25 16 9 25
ป.6/3 3 4 7 3 4 7
ม.1/1 11 21 32 11 21 32
ม.1/2 11 21 32 11 21 32
ม.2/1 7 17 24 7 17 24
ม.2/2 9 20 29 9 20 29
ม.3/1 14 20 34 14 20 34
รวม 312 353 665 312 353 665