• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ระดับชั้นป.1-3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา นำโดย นายอดิเรก คำเป็กเครือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและวิทยากรได้ร่วมกันจัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ระดับชั้นป.1-3 โดยได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาและโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระที่ได้มาให้ความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียน